...Remedii Divine...!
"Cercetati toate lucrurile si pastrati ce este bun" - (1 Tes. 5:21) !!!

Scriptura ne copleseste...!

“Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.” (2 Timotei 3:16-17)

 

 
<< Previous    [1]  2    Next >>

DUHUL SFANT – CARACTERISTICI…!  

Cum putem detecta falsul atunci când este vorba despre lucrarea Duhului Sfânt? Destul de uşor. În Scriptură există suficiente caracteristici care indică in mod cert prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt. Acestea au fost evidenţiate chiar în ziua “cincizecimii”, când a avut loc coborârea Duhului Sfânt.

PRIMA CARACTERISTICĂ
În primul rând Duhul Sfânt ne oferă Cuvântul lui Dumnezeu.

Când ucenicii au fost umpluţi de Duhul Sfânt, ei au început să prezinte Cuvântul scris. Petru aduce în faţa ascultătorilor cuvintele Scripturii.
Există o relaţie directă între Duhul Sfânt şi Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care a inspirat Scripturile:
“…nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:21)Duhul Sfânt a dat Cuvântul proorocolor şi profeţilor ca aceştia să ni-L pună-n scris. De asemenea, Scriptura menţionează că Duhul Sfânt “ne călăuzeşte în tot adevărul” şi că “adevărul este Cuvântul lui Dumnezeu”. Domnul Isus spunea: “Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17).
Altfel spus, Duhul Sfânt călăuzeşte pe oameni în tot Cuvântul lui Dumnezeu. Cei plini de Duhul Sfânt proclamă, vorbesc, predică şi învaţă Scriptura.
În o mulţime de cărţi (sau în predici), autorii descriu tot felul de experienţe estatice deosebite, dar nimic din Cuvânt, pretinzând că Biblia este o revelaţie depăşită, ‘mucegăită’… Avem nevoie de revelaţii proaspete, zic ei.
Pe cine înşeală astfel de experienţe? Pe cei neştiutori. Poate oare Duhul Sfânt, care a inspirat Biblia, care ne dezvăluie Scriptura, să afirme că ceea ce ne-a revelat până acum este anacronic, este depăşit?! Niciodată! Duhul lui Dumnezeu nu s-a contrazis niciodată. El ne-a spus că în Biblie avem tot adevărul, avem revelaţia completă a lui Dumnezeu şi nimeni nu are voie să adauge ceva la ea. Duhul Sfânt nu poate să apară acum cu o revelaţie nouă, oricât de mulţi înşelători sau înşelaţi pretind contrariul.

Întrucât în Cuvânt este inclus tot ceea ce a voit Domnul să ne spună, nimeni nu mai are dreptul să spună “Aşa vorbeşte Domnul…” fără să nu citeze din Scripturi. Nimeni nu mai poate adăuga ceva la Cuvântul lui Dumnezeu fără a intra sub blestem (v. Apoc. 22:18). Duhul Sfânt nu se contrazice cu Scriptura şi, ca atare, nu ne oferă revelaţii noi şi ‘Cuvânt Nou’, aşa cum îşi închipuie unii… Duhul Sfânt nu călăuzeşte înafara, în plus sau împotriva Cuvântului. Ceea ce trece peste Cuvântul scris nu este de la Duhul Sfânt, oricât de interesant ar fi acel mesaj. 

Cei plini de Duhul Sfânt se ţin de Cuvântul scris al lui Dumnezeu şi nu se depărtează nici la dreapta , nici la stânga. Ei aplică versetele de la Efeseni 5:18-19: “…fiţi plini de Duh.
Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului
.”

A DOUA CARACTERISTICĂ ce indică prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt:
Duhul Sfânt Îl înalţă, Îl slăveşte pe Domnul Isus Hristos. 

Vorbind despre Duhul Sfânt, Domnul Isus a spus: “El Mă va prosăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.” (Joan 16:14)
Unde se află Duhul lui Dumnezeu, acolo Domnul Isus este proclamat şi înnălţat, este glorificat. Petru, plin de Duhul Sfânt, în ziua cincizecimii a vorbit numai despre Domnul Isus Hristos, pe care L-a proclamat ca Domn şi Mântuitor:
Să ştie bine, deci, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.” (Fapte 2:36) De fapt, în toate predicile din cartea Faptele Apostolilor se subliniază aceste lucruri. Predicile n-au alt subiect şi nu sunt prezentate lucrări ‘senzaţionale’ ci persoana şi lucrarea Domnului Isus. Pălăvrăgeala contemporană ce are loc la amvoane, omiterea proclamării lui Isus Hristos ca singurul Domn şi Mântuitor, şi glorificarea a tot felul de ‘năzbâtii’ ale omenilor sau ale duhurilor de provenienţă necunoscută, etc., toate acestea nu sunt de la Duhul Sfânt.
Apostolul Pavel constată cu uimire şi amărăciune un fapt:
Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi Grecii caută înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit…” (1Cor. 1:22-23)
Lumea-i ahtiată după senzaţional, după minuni, după înţelepciune ‘lumească’. Credincioşii adevăraţi, spune Pavel, cei plini de Duhul Sfânt, Îl propovăduiesc pe Isus Hristos “cel răstignit”.
Nu minunile îi ajută şi-i scapă pe oameni din păcat ci Evanghelia.
Este descrisă lucrarea Domnului Isus în cărţile pe care le citim?! Ni se spune cine este, ce-a făcut, cum putem să-L primim, cum putem fi mântuiţi şi cum putem beneficia de întreaga Sa lucrare?! 

Mai toate cărţile şi predicile se referă la tot felul de experienţe bizare, şocante, lucruri senzaţionale, etc. dar mai deloc la lucrarea Domnului Isus. Foarte multe se spun sau se scriu astăzi, necinstindu-L pe Domnul Isus Hristos. Este adevărat că pe ici pe colo se menţionează şi numele Domnului dar dacă suntem atenţi la ce concluzii se trag, sau ce ‘lozinci’ finale se flutură, ne dăm uşor seama că acele mesaje nu provin de la Duhul Sfânt. Cine face lucrarea Domnului Isus ca subiect al propovăduirii, cine-L glorifică pe Domnul, acela este plin de Duhul Sfânt, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. 

Sunt o mulţime de cărţi care vorbesc despre Domnul Isus dar în realitate glorifică alte lucruri ca Sabatul, Botezul, Sfânta Tradiţie sau te miri ce altceva… Nu Duhul Sfânt le-a inspirat pe acestea!
<< Previous    [1]  2    Next >>

Navigare
 Index
 Categorii
Voia Lui
Duhul Sfant
Edificare
Aprofundare
Anverguri
Legea
Diverse
Toate_Categoriile
 Noutati
 Contact
 Eu cred...
Spicuiri...

Dumnezeu este TRINITATE, iar omul, se aseamana cu El fiind TRIPARTIT, singura fiinţă care are trup, suflet şi duh (spirit)…!

In IAD nu vor fi oameni, ci nişte fiinte care au fost odata oameni, care au avut “chipul lui Dumnezeu” (chiar dacă ‘sters si schimonosit’), dar au refuzat harul ce li s-a oferit in Domnul Isus Hristos de-a fi rascumparati si restaurati!

Există 3 ‘AGENTI’ ai raului: Eul nostru (“firea pamanteasca”), Lumea şi Satana. Conflictul cu eul se desfasoara la nivelul dorinţelor, la nivelul trupului… Conflictul cu lumea se duce la nivelul influenţelor, a sufletului, a mintii... Conflictul cu Satana are loc la nivelul personalitatii, la nivelul duhului…

Domnul nu ne-a ales pentru meritele noastre, pentru c-am avea ‘capacitati’ deosebite…
Lui Ii place să ne cheme şi s-acceptam slujirea cu smerenie, dragoste si devotament!

“PASTORUL” nu-i totuna cu ‘ciobanul’, dar nici de-un singur fel… Unii sunt pastori adevarati, atasati permanent de ‘turma’, si se se sacrifica…, altii sunt ‘parati’, sunt temporar şi indiferenţi, dar care pretind a fi bine ‘platiţi’.

Mai toţi scapam ESENTA pacatului…! Pacat inseamna faradelege, vrasmasie cu Dumnezeu si greşirea ‘ţintei’ pentru care am fost creaţi…, ţintă pe care nu ne-o punem/stabilim noi ci a hotărât-o deja Dumnezeu: Sa traim pentru slava si glorificarea Sa si sa administram creatia…

TIMPUL este o paranteza a eternitatii...
Vesnicia se intrerupe in punctul ‘Alfa’, (corespunzator finalizării creatiei si ‘caderii omului’), si va reintra pe fagas la “implinirea vremurilor”, in punctul ‘Omega’, (corespunzător unui “cer nou” si “pamant nou”), sub denumirea de “Vecii vecilor”.
(Va urma…!)