...Remedii Divine...!
"Cercetati toate lucrurile si pastrati ce este bun" - (1 Tes. 5:21) !!!

Scriptura ne copleseste...!

“Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.” (2 Timotei 3:16-17)

 

 
<< Previous    [1]  2    Next >>

INGERII BUNI SI DEMONII...!  

Îngerii sunt o categorie aparte de creaturi, deosebite substanţial de fiinţele omeneşti, deşi interacţionează cu noi (1 Cor. 6:3; Evrei 1:14; etc.)
Fiind creaturi, ei sunt limitaţi în cunoştinţă, activitate şi putere (1 Petru 1:11-12; Apoc. 7:1, etc.)
Ca fiinţe responsabile, şi îngerii vor fi supuşi judecăţii. Ei au o existenţă personală (personalitate) pentru că posedă raţiune, sentimente şi voinţă. Atât îngerii buni, cât şi demonii, posedă intelect (Matei 8:29; 2 Cor. 11:3; 1 Petru 1:12, etc.), manifestă sentimente (Luca 2:13; Iacov 2:19, etc.), şi demonstrează că au voinţă (Luca 8:28-31; 2 Tim. 2:26; Iuda 6, etc.).

Cunoaşterea pe care o posedă îngerii este limitată de faptul că ei sunt creaturi. Ei nu cunosc totul (Matei 24:36) dar par să aibă o cunoaştere mai extinsă decât a oamenilor.
Deşi sunt înzestraţi cu voinţă, îngerii sunt supuşi voii lui Dumnezeu. Îngerii buni sunt trimişi de Dumnezeu mai ales în ajutorul celor credincioşi (Evrei 1:14).
Demonii, la rândul lor, trebuie ca şi ei să se supună (Luca 8:28-31)
Şi Satana, deşi este foarte puternic şi viclean, este limitat de voia lui Dumnezeu (Iov 2:6).

Personalitatea îngerilor implică faptul că ei nu sunt doar personificări ale unui bine sau rău abstract. Mulţi greşesc, şi-l consideră pe Satana doar ca o personificare a ideii generale pe care o au oamenii despre rău.

Toţi îngerii sunt creaturi directe – ei nu procrează (şi nici nu mor…). De aceea mai întâlnim referitor la ei şi denumirea de “fiii lui Dumnezeu” (nu “copiii lui Dumnezeu”). Toţi îngerii au fost creaţi de Domnul (Col.1:16).
La origine, toate creaturile îngereşti au fost întocmite sfinte. Dumnezeu a declarat despre creaţia Sa c-a fost “bună” (Gen. 1:31). După ce păcatul a intrat în lume, îngerii buni, (care nu s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu) au fost numiţi “sfinţi” (Marcu 8:38). Aceştia sunt “îngerii aleşi” (1 Tim. 5:21), în contrast cu îngerii răi care au păcătuit ‘pe cont propriu’(2 Petru 2:4), sau care l-au urmat pe Satana (Matei 25:41).

Deşi există asemănări atât între îngeri şi Divinitate, cât şi între îngeri şi oameni, îngerii rămân o ‘clasă’ aparte. Ei nu-s muritori, şi au, prin natura lor, puteri supraomeneşti. În timp, omul a fost creat cu puţin mai prejos decât ei, dar, în slavă, îi va judeca.

Despre îngeri (cei buni) se spune că sunt spirite care servesc (Evrei 1:14). Demonii sunt numiţi spirite “rele” şi “necurate” (Luca 8:2; 11:24,26), iar Satana este spiritul care “lucrează acum în fiii neascultării” (Efes. 2:2).
Fiind fiinţe spirituale, îngerii sunt nemateriali, necorporali. Ei sunt limitaţi sub raport spaţial – nu sunt omniprezenţi, ca Dumnezeu, ci fiinţe spirituale finite, mărginite.
Natura spirituală nu-i împiedică pe îngeri să se facă văzuţi oamenilor, sub diferite ‘forme’. Dumnezeu are în control însă toate modurile lor de ‘etalare’, pentru-a ne feri de uluire, de-nfricoşare, etc. De exemplu ei au apărut prin vise sau vedenii (Matei 1:20; Isaia 6:1-8, etc.), în dezvăluiri speciale ale prezenţei lor (2 Regi 6:17), înaintea unor oameni aflaţi într-o stare conştientă normală (Gen. 19:1-8; Marcu 16:5; Luca 2:13, etc.), etc. 

‘CADRU’ ORGANIZAT
Îngerii sunt într-un număr extrem de mare, ce nu poate fi numărat. Acesta este înţelesul de “zece mii de ori zece mii şi mii de mii” (miriade) prin care este exprimat (Apoc. 5:11).

Scripturile vorbesc despre “adunarea” şi “sfatul” (consiliul) îngerilor (Ps. 89:5-7), despre organizarea lor pentru bătălie (Apoc. 12:7), şi despre un “împărat” peste demonii ‘lăcuste’ (Apoc. 9:11).
Îngerilor le sunt atribuite titluri guvernamentale, ceea ce implică organizare atentă şi ierarhizare (Efes. 3:10, pt. î. buni, şi 6:12, pt. î. răi). Fără îndoială că Dumnezeu i-a organizat pe îngerii aleşi, iar Satana pe demoni.

De aici se desprinde un aspect practic extrem de important: trebuie să fim şi noi organizaţi! Credincioşii consideră uneori că se pot descurca şi singuri, sau că pot avea victorii şi fără pregătiri anterioare, organizate, sau fără disciplină.
Acest lucru este la fel de adevărat şi când este vorba de promovarea binelui. Credincioşii ‘ratează’ uneori cele mai bune ocazii, pentru că nu sunt oameni ai unei “bune rânduieli”! 
<< Previous    [1]  2    Next >>

Navigare
 Index
 Categorii
Voia Lui
Duhul Sfant
Edificare
Aprofundare
Anverguri
Legea
Diverse
Toate_Categoriile
 Noutati
 Contact
 Eu cred...
Spicuiri...

Dumnezeu este TRINITATE, iar omul, se aseamana cu El fiind TRIPARTIT, singura fiinţă care are trup, suflet şi duh (spirit)…!

In IAD nu vor fi oameni, ci nişte fiinte care au fost odata oameni, care au avut “chipul lui Dumnezeu” (chiar dacă ‘sters si schimonosit’), dar au refuzat harul ce li s-a oferit in Domnul Isus Hristos de-a fi rascumparati si restaurati!

Există 3 ‘AGENTI’ ai raului: Eul nostru (“firea pamanteasca”), Lumea şi Satana. Conflictul cu eul se desfasoara la nivelul dorinţelor, la nivelul trupului… Conflictul cu lumea se duce la nivelul influenţelor, a sufletului, a mintii... Conflictul cu Satana are loc la nivelul personalitatii, la nivelul duhului…

Domnul nu ne-a ales pentru meritele noastre, pentru c-am avea ‘capacitati’ deosebite…
Lui Ii place să ne cheme şi s-acceptam slujirea cu smerenie, dragoste si devotament!

“PASTORUL” nu-i totuna cu ‘ciobanul’, dar nici de-un singur fel… Unii sunt pastori adevarati, atasati permanent de ‘turma’, si se se sacrifica…, altii sunt ‘parati’, sunt temporar şi indiferenţi, dar care pretind a fi bine ‘platiţi’.

Mai toţi scapam ESENTA pacatului…! Pacat inseamna faradelege, vrasmasie cu Dumnezeu si greşirea ‘ţintei’ pentru care am fost creaţi…, ţintă pe care nu ne-o punem/stabilim noi ci a hotărât-o deja Dumnezeu: Sa traim pentru slava si glorificarea Sa si sa administram creatia…

TIMPUL este o paranteza a eternitatii...
Vesnicia se intrerupe in punctul ‘Alfa’, (corespunzator finalizării creatiei si ‘caderii omului’), si va reintra pe fagas la “implinirea vremurilor”, in punctul ‘Omega’, (corespunzător unui “cer nou” si “pamant nou”), sub denumirea de “Vecii vecilor”.
(Va urma…!)