...Remedii Divine...!
"Cercetati toate lucrurile si pastrati ce este bun" - (1 Tes. 5:21) !!!

Scriptura ne copleseste...!

“Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.” (2 Timotei 3:16-17)

 

 
<< Previous    [1]  2  3    Next >>

BINECUVANTAREA...!  

În Psalmul 115:12-13 citim:
Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron, va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.”
Binecuvântarea copiilor este o practică necesară, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu doreşte să binecuvânteze pe toţi oamenii.. După ce l-a creat pe om, parte bărbătească şi parte femeiască, le-a spus: “Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l…”
Este o binecuvântare să ai familie, să ai copii… Tuturor credincioşilor din vechime care au întreţinut o relaţie apropiată cu El, Dumnezeu le-a declarat solemn că-i binecuvântează.
Lui Avraam, Domnul i-a grăit astfel:
Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta … şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine (în sămânţa ta).” (Gen. 12:1-3)
Toată relaţia lui Avraam cu Dumnezeu este centrată pe binecuvântarea pe care Domnul i-o promite.  

Când a fost format un popor care să fie al Lui, Dumnezeu a spus următoarele lucruri cu privire la cei ce-I aparţineau (Numeri 6:23-27), adresându-se lui Moise:
Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui, şi spune-le: Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel, şi să le ziceţi:
Domnul să te binecuvinteze, şi să te păzească!
Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de tine!
Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi să-ţi dea pacea!
Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvânta
.” 

Pornind de la acest text, să evidenţiem câteva adevăruri legate de binecuvântare: cerinţa Cuvântului de-a binecuvânta pe copii, conţinutul binecuvântării, condiţia binecuvântării, certitudinea binecuvântării. 

CERINŢA BINECUVÂNTĂRII copiilor noştri.
Domnul a zis: “Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel, şi să le ziceţi: Domnul să te binecuvinteze…”.
Este deci o cerinţă directă, clară şi indiscriminatorie. Dumnezeu nu-i are în vedere doar pe unii copii. De fapt Dumnezeu ar vrea să-i binecuvinteze pe toţi oamenii, “pe cei mici şi pe cei mari” (Ps. 115: 13)
Bine, bine, veţi spune, dar aici este vorba despre “casa lui Israel”, de “poporul ales”…
În N.T., apostolul Pavel clarifică astfel de lucruri şi explică la Rom. 9 că “nu toţi cei ce se coboară din Israel, sunt Israel” ci mai degrabă cei ce cred în Dumnezeul cel adevărat sunt „copiii făgăduinţei”, cei ce şi-au pus nădejdea în Domnul Isus Hristos.
Tot Pavel mai aminteşte şi de faptul că:
Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că este Iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne, ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă…” (Rom. 2:28-29) Iudeul adevărat este cel care a fost atins in inimă de Cuvântul lui Dumnezeu.
Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel…”, se referă la cei care au credinţă, ca şi Avraam. 

Observăm că binecuvântarea nu este oferită în masă, la grămadă:
„…să le ziceţi: Domnul să TE binecuvânteze…”. Dumnezeu binecuvintează în mod individual, pe fiecare în parte.
Prin această cerinţă, Dumnezeu vrea ca fiecare copil, fiecare tânăr, fiecare bărbat sau femeie să fie binecuvântaţi. El îndeamnă pe cei credincioşi să rostească tot timpul binecuvântări: „…binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.” 
<< Previous    [1]  2  3    Next >>

Navigare
 Index
 Categorii
Voia Lui
Duhul Sfant
Edificare
Aprofundare
Anverguri
Legea
Diverse
Toate_Categoriile
 Noutati
 Contact
 Eu cred...
Spicuiri...

Dumnezeu este TRINITATE, iar omul, se aseamana cu El fiind TRIPARTIT, singura fiinţă care are trup, suflet şi duh (spirit)…!

In IAD nu vor fi oameni, ci nişte fiinte care au fost odata oameni, care au avut “chipul lui Dumnezeu” (chiar dacă ‘sters si schimonosit’), dar au refuzat harul ce li s-a oferit in Domnul Isus Hristos de-a fi rascumparati si restaurati!

Există 3 ‘AGENTI’ ai raului: Eul nostru (“firea pamanteasca”), Lumea şi Satana. Conflictul cu eul se desfasoara la nivelul dorinţelor, la nivelul trupului… Conflictul cu lumea se duce la nivelul influenţelor, a sufletului, a mintii... Conflictul cu Satana are loc la nivelul personalitatii, la nivelul duhului…

Domnul nu ne-a ales pentru meritele noastre, pentru c-am avea ‘capacitati’ deosebite…
Lui Ii place să ne cheme şi s-acceptam slujirea cu smerenie, dragoste si devotament!

“PASTORUL” nu-i totuna cu ‘ciobanul’, dar nici de-un singur fel… Unii sunt pastori adevarati, atasati permanent de ‘turma’, si se se sacrifica…, altii sunt ‘parati’, sunt temporar şi indiferenţi, dar care pretind a fi bine ‘platiţi’.

Mai toţi scapam ESENTA pacatului…! Pacat inseamna faradelege, vrasmasie cu Dumnezeu si greşirea ‘ţintei’ pentru care am fost creaţi…, ţintă pe care nu ne-o punem/stabilim noi ci a hotărât-o deja Dumnezeu: Sa traim pentru slava si glorificarea Sa si sa administram creatia…

TIMPUL este o paranteza a eternitatii...
Vesnicia se intrerupe in punctul ‘Alfa’, (corespunzator finalizării creatiei si ‘caderii omului’), si va reintra pe fagas la “implinirea vremurilor”, in punctul ‘Omega’, (corespunzător unui “cer nou” si “pamant nou”), sub denumirea de “Vecii vecilor”.
(Va urma…!)