...Remedii Divine...!
"Cercetati toate lucrurile si pastrati ce este bun" - (1 Tes. 5:21) !!!

Scriptura ne copleseste...!

“Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.” (2 Timotei 3:16-17)

 

 
<< Previous    [1]  2    Next >>

BISERICILE...!  

- A -  BISERICI REPREZENTATIVE
Cartea Apocalipsa este o carte profetică prin excelenţă. Următoarea venire a Domnului ne îndeamnă la activitate şi la veghere, să fim gata pentru întâlnirea cu El.
Secţiunile Cărţii le găsim desemnate în versetul 19 din cap. 1, şi anume:
- Prima Secţiune : “lucrurile care sunt”;
- A doua Secţiune: “cele care or să fie”.
“Lucrurile care sunt” apar în primele 3 capitole şi prezintă ‘PERIOADA BISERICII’. La încheierea acestei perioade, scena se strămută-n ceruri:
“Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” (Apoc. 4:1)
(Secţiunea a 2-a nu este cuprinsă în actuala prezentare!) 

Cele 7 biserici ce primesc acele 7 ‘scrisori’, sunt BISERICI ISTORICE ce-au existat efectiv în Asia Mica (Turcia de azi), în cele 7 oraşe (Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea) fiecare biserică având particularităţile sale distincte. Domnul are câte un mesaj pentru fiecare biserica în parte, rezultând grija Sa personală pentru oricare din ele.
Legat de această grijă, sunt folosite 3 expresii în N.T. pentru Domnul:
a) Bunul Păstor, pentru ca S-a sacrificat pentru biserică (vezi Fapte 20 si Efeseni 5);
b) Marele Păstor, pentru că ne va cere socoteală de felul în care am lucrat în biserică;
c) Păstorul de Căpetenie, pentru că El este exemplul ce trebuie urmat de noi cu fidelitate. 

Aceste 7 biserici istorice sunt şi BISERICI REPREZENTATIVE, caracterizând diferite tipologii.
De-a lungul veacurilor, bisericile au dezvoltat un profil ce corespunde în general uneia din cele 7. Şi noi ar trebui să-ncercăm a distinge profilul si starea bisericii noastre – cu care din cele 7 ne asemănăm mai mult?! 

Există biserici sănătoase doctrinar, dar care lasă de dorit în privinţa dragostei şi a zelului. În acestea este uşor să identifici imediat apariţia de învăţături greşite şi să le stopezi, dar a fi corect d.p.d.v. doctrinar şi să n-ai o dragoste fierbinte atrage reproşul Domnului care cere unor astfel de biserici să se pocăiască - este cazul bisericii din Efes. 

Există biserici care au probleme de ordin clerical. În acestea s-a format o clasă (şi o ideologie), o ierarhie care-L face pe Domnul Isus să declare că urăşte acel lucru. Faptele Nicolaiţilor sunt pomenite pentru început in biserica din Efes, dar în biserica din Pergam se vorbeşte despre învaţătura Nicolaiţilor – de la fapte izolate s-a ajuns deja la doctrină…!
Învăţătura Nicolaiţilor este de fapt o doctrină care impune o clasă clericală în biserică, ce trebuie să conducă marea masă careia-i revine rolul să primească slujirea acelei clase şi să fie mântuită prin intermediul acelei clase.
Clericalismul a pătruns subtil în biserici… Întâi au fost ceva cazuri izolate, apoi ‘pecinginea’ s-a extins şi s-a ajuns la doctrina oficială. Cele mai multe biserici suferă la ora actuală de clericalism iar membrii lor au devenit o masă de oameni căreia i se administrează aşazisele “Taine” sau “Haruri” sau “Sacramente”, de către o clasa bine înscăunată la conducerea lor. Domnul urăşte acest lucru! 

Exista biserici care trec prin persecuţie, prin necazuri şi greutăţi.
Cele mai cunoscute dintre actualele ZONE CU MULTE RESTRICTII sunt acestea (urmărind mai lesne pe planiglob):
Cuba, Belarus, Iraq, Iran, Syria, Arabia Saudita, Yemen, Oman, Kuwait, Quatar, U.A.E., Azerbaijan, Afganistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, China, Bangladesh, Bhutan, Burma, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei, Maldives, Comoros, Somalia, Sudan, Eritrea, Egypt, Libya, Algeria, Marocco, Mauritania, etc.
Cele mai cunoscute dintre actualele ZONE CELE MAI OSTILE sunt acestea: Columbia, Turcia, India, Sri Lanka, Indonesia, Mindanao, Ethiopia, Nigeria, etc.
În unele părti, creştinii sunt persecutaţi de moarte chiar: sunt vânaţi, ucişi sau folosiţi ca şi sclavi, etc.
Pe aceste biserici, gen cea din Smirna, Domnul le numeşte “bogate” d.p.d.v. spiritual, pentru că stau lângă El – suferinţa le purifică. 

Există biserici care sunt pline de râvnă, pline de dragoste şi de slujire…, dar care au probleme doctrinare, cum este cazul bisericii din Tiatira. Când învăţătura lasă de dorit într-o biserică, se alunecă uşor la erezie, la departare de adevăr. Acolo, Cuvântul lui Dumnezeu este înlocuit cu învăţături omeneşti, cu ‘experienţe’ personale…
Există biserici care nu s-au păstrat separate de lume. Credincioşii lor au ajuns să se identifice cu modul de viaţă al lumii, cu manifestările lumii. Astfel, în biserici a pătruns imoralitatea şi idolatria… 

Sunt unele biserici moarte, în care Duhul lui Dumnezeu nu are acces şi nu lucrează-n ele, cum este cazul bisericii din Sardes.
Sunt biserici care s-au abătut de la “învăţătura apostolilor şi de la credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna”.
“Îţi merge numele că trăieşti, dar eşti pe moarte”. A mai rămas ceva acolo dar întareşte acel putin, spune Domnul!
Şi-n aceste biserici mai există ici şi colo câte un credincios care “umblă în haine albe”. Este de admirat grija Domnului şi pentru bisericile care în cea mai mare parte au subcombat, în care nu mai există aproape nimic sănătos, în care Domnul ştie că totuşi exista câteva nume care “nu s-au mânjit”. Domnul “nu stinge un muc care fumegă încă”! 

Apoi exista biserici cuprinse de avânt misionar, şi aici este secretul ca o biserică să fie vie, sănătoasă-n credinţă, cu dragoste şi ravnă pentru Domnul. Ca şi cei din Filadelfia, ei iubesc pe Domnul, practică dragostea de fraţi, slujesc cu râvnă, iar Domnul “le deschide uşi” nebănuite pentru slujire. 

În fine, există şi biserici formale, formate din oameni morali, corecţi, cinstiţi, dar care se laudă cu neprihănirea lor proprie, necunoscând-o pe cea pe care Domnul Isus Hristos o dă în dar. Este tipul bisericii din Laodicea, care L-a proscris pe Domnul Isus, L-a scos afară…!
O astfel de biserică şi-a pierdut puterea de-a săra, nu mai are capacitatea de-a lumina în lume, fapt pentru care Domnul îi spune răspicat: “…am să te vărs din gura Mea!” 

În ‘tabloul’ căreia dintre cele 7 biserici ne regăsim?! Domnul vrea sănătate doctrinară dar vrea şi dragoste, dragostea dintâi. Domnul vrea sfinţenie, vrea ca toţi să fim preoţi, vrea discernământ şi veghere, dar vrea şi misionarism, adica devotament, râvnă … 

Cele 7 biserici sunt istorice, sunt şi reprezentative, dar mai ales sunt PROFETICE, şi ‘acoperă’ toate perioadele Bisericii, de la început şi până la Răpire. 

 
<< Previous    [1]  2    Next >>

Navigare
 Index
 Categorii
Voia Lui
Duhul Sfant
Edificare
Aprofundare
Anverguri
Legea
Diverse
Toate_Categoriile
 Noutati
 Contact
 Eu cred...
Spicuiri...

Dumnezeu este TRINITATE, iar omul, se aseamana cu El fiind TRIPARTIT, singura fiinţă care are trup, suflet şi duh (spirit)…!

In IAD nu vor fi oameni, ci nişte fiinte care au fost odata oameni, care au avut “chipul lui Dumnezeu” (chiar dacă ‘sters si schimonosit’), dar au refuzat harul ce li s-a oferit in Domnul Isus Hristos de-a fi rascumparati si restaurati!

Există 3 ‘AGENTI’ ai raului: Eul nostru (“firea pamanteasca”), Lumea şi Satana. Conflictul cu eul se desfasoara la nivelul dorinţelor, la nivelul trupului… Conflictul cu lumea se duce la nivelul influenţelor, a sufletului, a mintii... Conflictul cu Satana are loc la nivelul personalitatii, la nivelul duhului…

Domnul nu ne-a ales pentru meritele noastre, pentru c-am avea ‘capacitati’ deosebite…
Lui Ii place să ne cheme şi s-acceptam slujirea cu smerenie, dragoste si devotament!

“PASTORUL” nu-i totuna cu ‘ciobanul’, dar nici de-un singur fel… Unii sunt pastori adevarati, atasati permanent de ‘turma’, si se se sacrifica…, altii sunt ‘parati’, sunt temporar şi indiferenţi, dar care pretind a fi bine ‘platiţi’.

Mai toţi scapam ESENTA pacatului…! Pacat inseamna faradelege, vrasmasie cu Dumnezeu si greşirea ‘ţintei’ pentru care am fost creaţi…, ţintă pe care nu ne-o punem/stabilim noi ci a hotărât-o deja Dumnezeu: Sa traim pentru slava si glorificarea Sa si sa administram creatia…

TIMPUL este o paranteza a eternitatii...
Vesnicia se intrerupe in punctul ‘Alfa’, (corespunzator finalizării creatiei si ‘caderii omului’), si va reintra pe fagas la “implinirea vremurilor”, in punctul ‘Omega’, (corespunzător unui “cer nou” si “pamant nou”), sub denumirea de “Vecii vecilor”.
(Va urma…!)