...Remedii Divine...!
"Cercetati toate lucrurile si pastrati ce este bun" - (1 Tes. 5:21) !!!

Scriptura ne copleseste...!

“Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.” (2 Timotei 3:16-17)

 

 
<< Previous    [1]  2  3    Next >>

CARACTER DE ’OAIE’ SAU DE ’CAPRA’...?!  

“Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.” (Matei 25:31-33)

Domnul, când va reveni, va împărţii lumea în două mari grupe: unii care vor fi răsplătiţi cu participarea la gloria Sa, şi alţii care vor fi pedepsiţi, vor fi alungaţi de la faţa Lui.
Suntem noi pregătiţi pentru această venire?! În care tabără ne vom situa? Ce fel de CARACTER avem fiecare, de “capră” sau de “oaie”?! 

Stând pe Muntele Măslinilor, privind spre Ierusalim (Matei 24:3), Domnul Isus dă un răspuns amplu ucenicilor, mai pe larg decât s-ar fi aşteptat ei poate, pe două capitole (Matei 24 şi 25), privind atât ocuparea Ierusalimului şi dărâmarea Templului cât şi venirea Sa a doua oară… În pildele prezentate, Domnul Isus subliniază mereu că exită două categorii de oameni, care se raportează diferit la venirea Lui. Sunt două tipuri de oameni ‘ai muncii’ (unul va fi luat iar altul va fi lăsat), două categorii de robi (buni sau răi), două feluri de fecioare (nechibzuite sau înţelepte), două tipuri de ispravnici (cu talanţii “în negoţ” sau cu ei “îngropaţi”).
Toate aceste deosebiri, culminează sintetic, în ultima parte a predicii, cu cele două categorii de “neamuri” care vor sta înaintea Domnului: “oile” şi “caprele”. 

Domnul nu va face acea departajare în raport cu prejudecăţile oamenilor, folosind criterii de-ale noastre, de felul:
1. Creştinii şi restul lumii, sau
2. Botezaţii şi Uscaţii, sau
3. Sabatiştii şi Duminiciştii, sau
4. Vorbitorii în limbi şi Mono-Lingviştii, sau
5. Făcători de fapte bune şi Desfăcătorii,
6. Etc.
Sunt oameni care mânuiesc Cuvântul chiar de zeci de ani, dar tot la astfel de concepţii ne-biblice au rămas…! 

Înainte de orice, fără a analiza faptele, Domnul desparte neamurile în două, la dreapta Sa “oile”, iar la stânga, “caprele”.

Cei care L-au cunoscut pe Domnul Isus, care au avut o relaţie personală cu mântuitorul, au caracterul schimbat, au caracter de “oaie”. “Oile Mele Eu le cunosc”, zice Domnul, şi “ele vin după Mine”… Domnul cunoaşte pe ai Săi, şi n-are nevoie să mai analizeze viaţa nimănui, pentru a face departajarea stânga-dreapta!
Între cei mântuiţi şi Domnul Isus, există o relaţie foarte apropiată, de dragoste. Ca rezultat, spune Domnul Isus, pentru că Eu le cunosc (pe oi), şi ele Mă cunosc pe Mine, “în veac nu vor pierii”.
Celor pierduţi însă, Domnul le va spune că nu-i cunoaşte, chiar dacă vor încerca ei şă-şi înşire faptele…
“Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am fãcut noi multe minuni în Numele Tău?” (Matei 7:22)
Vor fi printre ei oameni care au trăit toată viaţa la amvon sau care au făcut lucrări impresionante, dar cărora Domnul Isus le va spune: “Niciodată nu v-am cunoscut!”.

- Care-i deci criteriul de separare?  - Relaţia personală cu cei mântuiţi.
Tu Îl cunoşti pe Domnul Isus? Dar El te cunoaşte pe tine?
Dacă n-ai rezolvat problema relaţiei tale personale cu Domnul Isus Hristos, toată viaţa şi activitatea ta n-au nici o valoare…, căci ai rămas în firea ta cea veche. Cei care s-au întors la Dumnezeu, pentru că s-au întâlnit în mod personal cu Cel care i-a mântuit, au caracterul schimbat. De aceea, Domnul Isus îi recunoaşte imediat pe cei care sunt ai Lui, şi-i separă “la dreapta”. În biserici sunt credincioşi cu caracter schimbat, înnoiţi spiritual, oameni paşnici care slujesc, pun umărul…, dar există şi oameni care trăiesc tot cu firea veche, care-i împung pe ceilalţi, şi numai îşi închipuie că şi ei sunt salvaţi.
Ce spunem despre noi? Ne-a schimbat şi nouă Domnul caracterul?! 
<< Previous    [1]  2  3    Next >>

Navigare
 Index
 Categorii
Voia Lui
Duhul Sfant
Edificare
Aprofundare
Anverguri
Legea
Diverse
Toate_Categoriile
 Noutati
 Contact
 Eu cred...
Spicuiri...

Dumnezeu este TRINITATE, iar omul, se aseamana cu El fiind TRIPARTIT, singura fiinţă care are trup, suflet şi duh (spirit)…!

In IAD nu vor fi oameni, ci nişte fiinte care au fost odata oameni, care au avut “chipul lui Dumnezeu” (chiar dacă ‘sters si schimonosit’), dar au refuzat harul ce li s-a oferit in Domnul Isus Hristos de-a fi rascumparati si restaurati!

Există 3 ‘AGENTI’ ai raului: Eul nostru (“firea pamanteasca”), Lumea şi Satana. Conflictul cu eul se desfasoara la nivelul dorinţelor, la nivelul trupului… Conflictul cu lumea se duce la nivelul influenţelor, a sufletului, a mintii... Conflictul cu Satana are loc la nivelul personalitatii, la nivelul duhului…

Domnul nu ne-a ales pentru meritele noastre, pentru c-am avea ‘capacitati’ deosebite…
Lui Ii place să ne cheme şi s-acceptam slujirea cu smerenie, dragoste si devotament!

“PASTORUL” nu-i totuna cu ‘ciobanul’, dar nici de-un singur fel… Unii sunt pastori adevarati, atasati permanent de ‘turma’, si se se sacrifica…, altii sunt ‘parati’, sunt temporar şi indiferenţi, dar care pretind a fi bine ‘platiţi’.

Mai toţi scapam ESENTA pacatului…! Pacat inseamna faradelege, vrasmasie cu Dumnezeu si greşirea ‘ţintei’ pentru care am fost creaţi…, ţintă pe care nu ne-o punem/stabilim noi ci a hotărât-o deja Dumnezeu: Sa traim pentru slava si glorificarea Sa si sa administram creatia…

TIMPUL este o paranteza a eternitatii...
Vesnicia se intrerupe in punctul ‘Alfa’, (corespunzator finalizării creatiei si ‘caderii omului’), si va reintra pe fagas la “implinirea vremurilor”, in punctul ‘Omega’, (corespunzător unui “cer nou” si “pamant nou”), sub denumirea de “Vecii vecilor”.
(Va urma…!)