...Remedii Divine...!
"Cercetati toate lucrurile si pastrati ce este bun" - (1 Tes. 5:21) !!!

Scriptura ne copleseste...!

“Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.” (2 Timotei 3:16-17)

 

 
<< Previous    [1]  2  3    Next >>

DUBLELE...!?  

Care-i explicaţia cuvântărilor, lucrărilor, minunilor (etc.) duble?
Care ar fi, în mare, motivele pentru care Domnul a repetat o serie de mesaje, semne, acţiuni ?

Enumăr parte din ‘dubluri’:
Pescuirea minunată;
Curăţirea templului;
Înmulţirea pâinilor;
Ungerea cu mir;
Discursul împotriva fariseilor;
Rugăciunea Tatăl nostru;
Îngrijorările;
Etc.

Nu numai ucenicii au avut parte de învăţături sau minuni reluate. Astfel de intervenţii ale Domnului se repetă şi în vieţile noastre… Ce rol major credeţi că au?

Unii critici ai Bibliei explică astfel:
Evangheliştii şi-au permis anumite libertăţi în redactarea faptelor expuse. Ei au pus lucrările si mesajele Domnului în contextul în care li s-a părut lor mai potrivit, mai relevant… Autorii n-au ţinut să fie precişi în privinţa cronologiei şi a circumstanţelor, spun ei, fapt pentru care anumite fapte apar la unii la începutul activităţii Domnului Isus iar la alţii mai târziu, chiar la încheiere poate… În realitate n-au fost 'dubluri', susţin ei.

Noi, care cunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu, ştim ceva mai mult – ştim cu certitudine că Domnul Isus Hristos a repetat unele lucrări, acţiuni, predici, etc.
În ce scop?! 

În primul rând sunt oameni care se împotrivesc lui Dumnezeu şi care nu vor să ia aminte la cerinţele Lui, deşi acestea sunt foarte clare. Dacă oamenii resping Cuvântul Lui, Lucrarea Lui şi Planul Lui, Dumnezeu este atât de bun şi le mai oferă o a doua şansă de-a auzi Evanghelia şi de-a fi mântuiţi.

De ce a repetat Domnul însă o serie de lucrări şi în viaţa ucenicilor? Ca să-i înveţe lucruri importante…
Uneori n-au trecut examenele şi-au trebuit să se prezinte la ‘corijenţe’.
Alteori au fost testaţi în aceeaşi problematică, dar pe o treaptă superioară.

Şi în viaţa noastră se repetă anumite teste! De ce?
Fiindcă pentru unii este vremea să înveţe dependenţa de Domnul, ascultarea, smerenia, răbdarea, etc. (adică lucruri importante)
Dumnezeu vrea să avansăm, să creştem, să ne maturizăm şi să devenim tot mai mult asemenea Învăţătorului nostru. Suntem în şcoala Lui! 

Să incepem cu exemplificări privind prima categorie de oameni: cei împotrivitori.
Matei 22:2-4 Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăşi alţi robi, şi le-a zis: „Spuneţi celor poftiţi: “Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.”

Nunta este evenimentul cosmic la care sunt invitaţi toţi oamenii; Dumnezeu vrea ca toţi să fim mântuiţi. Oamenii nu s-au conformat însă invitaţiei împăratului…
Dacă aceia ne-ar fi întors nouă spatele, cum am fi procedat?
Observaţi ce face Dumnezeu – a repetat invitaţia faţă de aceeaşi oameni.
Aceia, fără să le pese, au refuzat şi chemarea a doua.
Cât de bun e Domnul! Oferă din nou omului posibilitatea de-a fi mântuit, chiar dacă acestuia nu-i pasă sau se-mpotriveşte ostil.
Când trebuie să judece şi să condamne, Dumnezeu nu acţionează pripit.

Domnul Isus a “curăţat Templul” pentru întâia oară şi i-a atenţionat pe împricinaţi c-au făcut din Casa Tatălui o casă de negustorie, că ei desacralizează Templul, dar iudeii n-au luat seama.
Când a revenit peste cca. 3 ani, pentru că n-au luat aminte la atenţionarea dinainte şi pentru că din nou s-au împotrivit, Domnul Isus le-a rostit şi sentinţa:
“Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmatã.” (Matei 24:2)

Domnul Isus condamnă la început pe farisei, atunci când intră-n casa unuia dintre ei şi-i atenţionează că ei fac o serie de acţiuni impresionante pe dinafară dar nu-şi lasă lăuntrul lor a fi schimbat de Dumnezeu.
În ultima săptămână, înainte de crucificarea Sa, când aceştia tăbărăsc asupra Domnului cu ‘întrebări încuietoare’, Domnul Isus le repetă aceeaşi predică cu vai-urile (“Vai de voi cărturari şi farisei făţarnici…”), dar adaugă sentinţa:
“… Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi, şi va fi dată unui neam, care va aduce roadele cuvenite.” (Matei 21:43)

De ce se repetă faţă de împăratul Belşaţar expresia “numărat”?
(Daniel 5:25 Iată însă scrierea care a fost scrisă: „Numărat, numărat, cântărit, şi împărţit!”)
Fiindcă de două ori i-a dat Dumnezeu ocazia s-audă Cuvântul şi să-şi salveze viaţa şi, pentru c-a refuzat acele oferte, Dumnezeu a hotărât:
“…chiar în noaptea aceea, Belşaţar, împăratul Haldeilor, a fost omorât,
şi a pus mâna pe împărăţie Dariu, Medul…” (Daniel 5:30-31)
Domnul îşi arată bunătatea şi-ndelunga lui răbdare pentru fiecare…
Dacă Dumnezeu ţi-a oferit deja de două ori mântuirea şi n-ai acceptat-o încă, meditează adânc la aceasta şi nu mai amâna!
S-ar putea să nu mai apară şi-o a treia “cercetare”! S-ar pute să fi "cântărit" şi să fi găsit 'uşor'... 
<< Previous    [1]  2  3    Next >>

Navigare
 Index
 Categorii
Voia Lui
Duhul Sfant
Edificare
Aprofundare
Anverguri
Legea
Diverse
Toate_Categoriile
 Noutati
 Contact
 Eu cred...
Spicuiri...

Dumnezeu este TRINITATE, iar omul, se aseamana cu El fiind TRIPARTIT, singura fiinţă care are trup, suflet şi duh (spirit)…!

In IAD nu vor fi oameni, ci nişte fiinte care au fost odata oameni, care au avut “chipul lui Dumnezeu” (chiar dacă ‘sters si schimonosit’), dar au refuzat harul ce li s-a oferit in Domnul Isus Hristos de-a fi rascumparati si restaurati!

Există 3 ‘AGENTI’ ai raului: Eul nostru (“firea pamanteasca”), Lumea şi Satana. Conflictul cu eul se desfasoara la nivelul dorinţelor, la nivelul trupului… Conflictul cu lumea se duce la nivelul influenţelor, a sufletului, a mintii... Conflictul cu Satana are loc la nivelul personalitatii, la nivelul duhului…

Domnul nu ne-a ales pentru meritele noastre, pentru c-am avea ‘capacitati’ deosebite…
Lui Ii place să ne cheme şi s-acceptam slujirea cu smerenie, dragoste si devotament!

“PASTORUL” nu-i totuna cu ‘ciobanul’, dar nici de-un singur fel… Unii sunt pastori adevarati, atasati permanent de ‘turma’, si se se sacrifica…, altii sunt ‘parati’, sunt temporar şi indiferenţi, dar care pretind a fi bine ‘platiţi’.

Mai toţi scapam ESENTA pacatului…! Pacat inseamna faradelege, vrasmasie cu Dumnezeu si greşirea ‘ţintei’ pentru care am fost creaţi…, ţintă pe care nu ne-o punem/stabilim noi ci a hotărât-o deja Dumnezeu: Sa traim pentru slava si glorificarea Sa si sa administram creatia…

TIMPUL este o paranteza a eternitatii...
Vesnicia se intrerupe in punctul ‘Alfa’, (corespunzator finalizării creatiei si ‘caderii omului’), si va reintra pe fagas la “implinirea vremurilor”, in punctul ‘Omega’, (corespunzător unui “cer nou” si “pamant nou”), sub denumirea de “Vecii vecilor”.
(Va urma…!)