...Remedii Divine...!
"Cercetati toate lucrurile si pastrati ce este bun" - (1 Tes. 5:21) !!!

Scriptura ne copleseste...!

“Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna.” (2 Timotei 3:16-17)

 

 
<< Previous    [1]  2  3    Next >>

REVELAREA – VOIA, PLANURILE SI CAILE LUI  

De multe ori credinţa noastră este o prezumţie că Dumnezeu trebuie să aţioneze după cum cerem noi, bazându-ne pe ceea ce chiar Domnul Isus ne-a spus:
De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” (Marcu 11:24)
Uneori, zicând c-avem credinţă, cerem poate ceva dar nu se-ntamplă nimic, fiindcă nu cunoaştem de fapt care-i voia Sa. Când o vom ştii, vom cere lucruri în acord cu această voie şi Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre. 

Dumnezeu Îşi are voia Lui, planurile şi căile Lui şi actionează întotdeauna în acord cu hotărârile Sale. Noi, pentru a activa într-un mod plăcut Lui, trebuie să ne înscriem în acord cu voia Lui, trebuie s-o cunoaştem şi s-o împlinim. De aceasta depinde atât mântuirea noastră, cât şi trăirea cu folos, cu semnificaţie, răscumpărând vremea.
Cunoaşterea şi-nţelegerea voiei lui Dumnezeu are loc prin revelare, prin descoperire… Noi nu ajungem la aceasta prin efort propriu, prin cercetare sau intuiţie, ori prin ghicire. Dumnezeu însuşi ne descoperă voia Lui, altfel niciunul n-am reuşi s-o cunoaştem, atât de departe sunt gândurile Lui faţă de ale noastre. 

În revelarea Sa privind voia Lui, MAI ÎNTÂI DUMNEZEU NI SE DESCOPERĂ PE SINE ÎNSUŞI. În primul rând trebuie să-L cunoaştem îndeaproape, intim, pe Dumnezeu, ca apoi să deosebim şi voia Lui, “…cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Rom. 12:2)
În Scriptură vedem că oridecateori Dumnezeu a acţionat în viaţa unor oameni şi i-a folosit pentru Sine, mai intâi S-a revelat acestora. 

De exemplu Dumnezeu a avut un plan cu viaţa lui Avraam (vezi Geneza, cap.17).
Înainte de-a acţiona prin Avraam, Dumnezeu i S-a descoperit acestuia, “Domnul i S-a arătat şi i-a zis: “Eu Sunt Dumnezeul Cel atotputernic” (Gen. 17:1), “…Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine.” (Gen. 17:7)
Dumnezeu le-a descoperit lui Avraam si Sarei unul din numele pe care-L are, semnificativ pentru situaţia în care se aflau Avraam la cei 99 de ani si Sara la 89 de ani, pentru a-i face să creadă că pot avea un copil (pe Isaac) în ciuda vârstei lor înaintate, deoarece nimic nu-i cu neputinţă la El. 

Dumnezeu S-a folosit de Moise pentru a-Şi aduce la îndeplinire planurile Sale privind dezrobirea evreilor din Egipt. Mai întai Dumnezeu se descoperă într-un fel aparte, prin rugul care, deşi era cuprins de flăcări, nu se mistuia .
Dumnezeu i-a zis lui Moise: „Eu Sunt Cel ce Sunt.”” (Exod 3:14)
Moise, ca să fie folosit, trebuia sa-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod intim… 

Dumnezeu Şi-a ales poporul evreu ca prin el şi cu el să-Şi înfaptuiască planurile Sale, dar, înainte ca acest popor să cunoască voia lui Dumnezeu, ei trebuiau să-L cunoască îndeaproape pe Dumnezeu însuşi. Ei urmau să fie un popor sfânt, fapt pentru care trebuiau să-L cunoască pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu sfânt. De aceea “Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel, şi spune-le: Fiţi sfinţi, căci Eu Sunt Sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.” (Levitic 19:1-2) 

Înainte de-a fi folosit Ghedeon, “Îngerul Domnului i S-a arătat, şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!”” (Jud. 6:12)
Ghedeon apoi s-a umplut de credinţă; a crezut că Dumnezeu poate să-Şi împlinească planurile… 

Dumnezeu ni se descoperă, iar noi trebuie să credem ca El este ceea ce El ne spune că este, şi că El va face ceea ce-Şi propune să-nfăptuiască prin noi.  

Cât de interesat eşti tu să-L cunoşti pe Dumnezeu?!
Ştiu că doreşti să cunoşti care este voia Lui, că vrei să lucrezi la-ndeplinirea planurilor Sale, dar pe El Îl cunoşti?
Fără o apropiere de Dumnezeu, noi nu inţelegem planurile Lui glorioase şi veşnice şi nu ne putem implica în îndeplinirea lor, fiindcă revelaţia voiei lui Dumnezeu începe chiar cu persoana Sa. Tot ce putem cunoaşte despre Dumnezeu, ne este oferit în Scriptură. Implicit, orice credincios care vrea să cunoască voia lui Dumnezeu şi modul în care El lucrează, trebuie să petreacă timp în Cuvântul lui Dumnezeu.
<< Previous    [1]  2  3    Next >>

Navigare
 Index
 Categorii
Voia Lui
Duhul Sfant
Edificare
Aprofundare
Anverguri
Legea
Diverse
Toate_Categoriile
 Noutati
 Contact
 Eu cred...
Spicuiri...

Dumnezeu este TRINITATE, iar omul, se aseamana cu El fiind TRIPARTIT, singura fiinţă care are trup, suflet şi duh (spirit)…!

In IAD nu vor fi oameni, ci nişte fiinte care au fost odata oameni, care au avut “chipul lui Dumnezeu” (chiar dacă ‘sters si schimonosit’), dar au refuzat harul ce li s-a oferit in Domnul Isus Hristos de-a fi rascumparati si restaurati!

Există 3 ‘AGENTI’ ai raului: Eul nostru (“firea pamanteasca”), Lumea şi Satana. Conflictul cu eul se desfasoara la nivelul dorinţelor, la nivelul trupului… Conflictul cu lumea se duce la nivelul influenţelor, a sufletului, a mintii... Conflictul cu Satana are loc la nivelul personalitatii, la nivelul duhului…

Domnul nu ne-a ales pentru meritele noastre, pentru c-am avea ‘capacitati’ deosebite…
Lui Ii place să ne cheme şi s-acceptam slujirea cu smerenie, dragoste si devotament!

“PASTORUL” nu-i totuna cu ‘ciobanul’, dar nici de-un singur fel… Unii sunt pastori adevarati, atasati permanent de ‘turma’, si se se sacrifica…, altii sunt ‘parati’, sunt temporar şi indiferenţi, dar care pretind a fi bine ‘platiţi’.

Mai toţi scapam ESENTA pacatului…! Pacat inseamna faradelege, vrasmasie cu Dumnezeu si greşirea ‘ţintei’ pentru care am fost creaţi…, ţintă pe care nu ne-o punem/stabilim noi ci a hotărât-o deja Dumnezeu: Sa traim pentru slava si glorificarea Sa si sa administram creatia…

TIMPUL este o paranteza a eternitatii...
Vesnicia se intrerupe in punctul ‘Alfa’, (corespunzator finalizării creatiei si ‘caderii omului’), si va reintra pe fagas la “implinirea vremurilor”, in punctul ‘Omega’, (corespunzător unui “cer nou” si “pamant nou”), sub denumirea de “Vecii vecilor”.
(Va urma…!)